O nás

Ponúkame Vám interaktívny zábavno-vzdelávací projekt Bubny pre vás.
Ide o skupinové bubnovanie detí v predškolskom a školskom veku, do ktorého sa môžu zapojiť aj dospelí.
Projekt je súčasťou primárnej prevencie šikany a kriminality mládeže.
Hravou formou prepája zábavné, vzdelávacie a prevenčné prvky výučby.
Zahŕňa v sebe celú škálu pozitívnych aspektov pre deti samotné a aj pre detský kolektív:

– Napomáha pri zvyšovaní výkonnosti žiakov v procese vyučovania
– Aktivizuje deti pri výučbe hudobnej výchovy
– Interaktivita medzi deťmi a lektorom
– Zlepšuje koncentráciu a vzájomné vzťahy medzi deťmi
– Znižuje stresové napätie u detí
Projekt vznikol v Českej republike a doposiaľ sa ho zúčastnilo viac ako 20 000 detí zo 78 škôl.
Od začiatku roku 2019 bol projekt rozšírený o ponuku interaktívneho bubnovania v obchodných centrách, na verejných akciách organizovaných mestami, mestskými časťami alebo rôznymi organizáciami či združeniami.
Vďaka bubnom dávame radosť deťom aj v detských domovoch a nemocniciach.
Vytvorili sme projekt, ktorý pomáha a zároveň umožňuje užiť si silu bubnov a prežívať rovnakú radosť akú máme my, keď máme pred sebou stovky žiariacich detských úsmevov.